Op zondag 21 oktober vond de jaarlijkse Dag Van De Trage Weg plaats, en ook onze werkgroep plande zijn activiteit.

Met een 180-tal aanwezigen op de opening van de (deels) herstelde St Agathawegel, kunnen we stellen dat een groot aantal mensen de trage wegen genegen zijn, en dat we aldus een mandaat krijgen om ook de komende 6 jaar verder te ijveren voor de Trage Wegen van Oosterzele !

2018_10_21_DagTrageWeg_Bubbelwandeling_AfficheDDL moortsele tragewegen wandeling sint agathawegel (52)BordAgathaWegIMG_9044

Hierbij enkele interessante links:

Aankondiging op onze site: http://www.tragewegenoosterzele.be/aankondiging-activiteiten/dag-van-de-trage-weg-21-oktober-2018-bubbelwandeling/

Artikel De Beiaard - Online: https://www.de-beiaard.be/2018/10/24/oosterzele-dag-van-de-trage-weg-de-st-agathawegel-te-moortsele/

Artikel Erfgoed Viersprong: https://erfgoedviersprong.be/blog/sint-agathawegel-ingewandeld/

Toelichtingen gegeven tijdens de wandeling door Ivan, Robert, Sofie & Bart: http://www.tragewegenoosterzele.be/?page_id=2342&preview=true

Verslagjes van enkele deelnemers: http://www.tragewegenoosterzele.be/?page_id=2339&preview=true

Parcours: Agarhawegelroute 4,8 km

Agathawegelroute 001

 

Foto's:

IMG_9024 IMG_9028 IMG_9034 IMG_9037 IMG_9038 IMG_9039 IMG_9041 IMG_9042 IMG_9044 IMG_9047 IMG_9050 IMG_9051IMG_9055IMG_9056IMG_9057IMG_9059IMG_9060DDL moortsele tragewegen wandeling sint agathawegel (52)BordAgathaWegIMG_9061IMG_9063IMG_9066IMG_9067IMG_9071IMG_9072IMG_9073IMG_9074IMG_9075IMG_9076IMG_9077IMG_9078IMG_9083

 

2018_10_21_DagTrageWeg_Bubbelwandeling_Affiche

Geachte buurtbewoner, beste sympathisanten, beste TW’ers uit onze regio en daarbuiten,

Het weekend van 20-21 oktober “Dag van de Trage Weg” komt in zicht!

Onze organisatie, Werkgroep Trage Wegen Oosterzele, nodigt jullie 

 uit op  zondag 21 oktober. Om 14u. verzamelen we op het Tramplein voor een

wandeling van max. 5 km in en rond het mooie dorp van Moortsele,    

 waarbij we hopelijk een feestelijk moment kunnen inlassen om

de St. Agathaweg voor geopend te verklaren.

Iedereen is van harte welkom!

Wij gaan alvast, jullie komen toch ook?

 StAgathawegel

Weet je nog, bijna 6 maand geleden voerden we de actie “Doorgang voor iedereen” met de bedoeling om een in onbruik geraakte weg te heropenen. Hier in Oosterzele was ons doel de St. Agathawegel terug op de kaart te zetten. We vroegen toen aan de gemeente om, als wegbeheerder, deze weg open te stellen.

http://www.tragewegenoosterzele.be/persberichten/doorgang-voor-iedereen-5-mei-2018/

Wat is er ondertussen gebeurd in die 6 maand? Is de gemeente erin geslaagd om deze verbinding terug open te stellen? We horen veel geruchten, vage verklaringen…. en zijn dus benieuwd wat er van onze vraag geworden is. Kom met ons mee kijken op zondag 21 oktober.

Met vriendelijke groeten, de Werkgroep Trage wegen Oosterzele

 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn we als lokale werkgroep Trage Wegen benieuwd naar de visie van de partijen en kandidaten rond ons geliefkoosd thema.  We hebben heb dan ook via mail de vraag gesteld:

Vraagstelling

Hieronder vinden jullie de ontvangen antwoorden:

Antwoord CD&V/NVA

Antwoord Open VLD plus

Antwoord Groen

“Doorgang voor iedereen!” - burgers over heel Vlaanderen eisen opening trage wegen.

Op 5 mei doet Werkgroep Trage Wegen Oosterzele mee aan “Doorgang voor iedereen!”.  De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele vraagt daarbij aan het gemeentebestuur van Oosterzele om de Sint-Agathawegel open te stellen. Soortgelijke acties vinden plaats over heel Vlaanderen om te ijveren voor de opening van trage wegen bij lokale besturen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de Trage Weg, een actieweekend van Trage Wegen vzw dat zal plaatsvinden op 20 en 21 oktober.

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en erfgoed. Deze paden en wegjes ontstonden veelal als korte verbindingen naar het centrum of tussen woonkernen en waren lange tijd de voornaamste verbindingswegen. Nu komen ze echter vaak in verval, worden gebrekkig onderhouden of zijn niet toegankelijk. Zo blijven ze als noodzakelijke infrastructuur voor duurzame verplaatsing grotendeels onbenut.

De weg die Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil openen, de Sint-Agathawegel (170/133 op bijgevoegd plannetje), is een perfect voorbeeld hiervan.

De Sint Agathawegel is aangeduid met de nummers 170 en 133

StAgathaWegel

Het is een zeer oude verbinding tussen Moortsele en Lemberge. Hij staat reeds vermeld op de oude kaarten. Tevens is hij een onderdeel van een mooie wandellus rond de dorpskern. Vanuit de Vijverstraat, langs de Lusbekestraat, de Sint_Agathawegel, Gentweg/Gravelos, Kloosterstraat, Watermolenstraat en via het pad langs de Molenbeek kom je terug in de dorpskern terecht.

De gemeente krijgt een half jaar de tijd om de weg te openen. Tegen het weekend van 20 en 21 oktober wil de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele, sámen met de gemeente en alle inwoners deze weg feestelijk inwandelen.

In heel wat gemeenten komen daarom actiegroepen, verenigingen, organisaties en sympathisanten bijeen op een trage weg die niet toegankelijk is voor publiek. Daar zullen ze een ludieke oproep doen aan de lokale besturen om trage wegen in hun gemeente open te maken.

Concreet voor de actie in Oosterzele, wordt er gestart op zaterdag 5 mei om 14u. op het Sint-Antoniusplein te Moortsele, om dan via trage wegen naar de Sint-Agathawegel te gaan. De aanwezigheid van talrijke geïnteresseerden en sympathisanten wordt ten zeerste geapprecieerd.

Deze golf aan burgerparticipatie zal visueel kunnen gevolgd worden op een digitale overzichtskaart die beschikbaar zal zijn: www.doorgangvooriedereen.be

Je aanwezigheid op één van de acties wordt ten zeerste op prijs gesteld. Inschrijven kan via info@dagvandetrageweg.be

Contact Werkgroep Trage Wegen Oosterzele: tragewegen.oosterzele@gmail.com

In de Pers:   https://www.nieuwsblad.be/cnt/blwpo_03494749

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag  -  Zaterdag 5 mei 2018 – Doorgang voor Iedereen – Agathawegel in Moortsele

Vorige zaterdag 5 mei namen we deel aan de actie “Doorgang voor iedereen!”, waarbij we concreet voor Oosterzele willen ijveren voor het open van de Agathawegel, zoals uitgelegd in de mail hieronder.

Bij de start kwam onze burgemeester Johan Van Durme de visie van het bestuur nog eens duidelijk stellen, waarbij duidelijk werd dat iedereen vooruitgang wenst te boeken via een positieve aanpak.

Spontaan werden ook enkele vragen gesteld, antwoorden volgden, ook door schepen Jan Martens.  Tijdens de wandeling werd door de aanwezigen de problematiek eigen aan de realisatie van een trage-wegen-netwerk verder besproken. Heel vaak kwam daar de vraag naar boven om wegels een naambordje te geven, zodat elkeen weet dat de betrokken wegel openbaar toegankelijk is.  Een andere vraag was rond de creatie van een wandelkaart van bvb. het eerste gebied, met daarop de ‘open’ wegels, en de wegels ‘in ontwikkeling’.

Ter plaatse, aan het einde van de Gentweg – waar de 2 problemen van de Agathawegel duidelijk zijn  (aan de ene kant slecht toegankelijk, aan de andere kant volledig verdwenen), werd het spandoek ‘DOORGANG VOOR IEDEREEN’ ontrold.

IMG_5906

Daar kwam ook de betrokken landbouwer ter plaatse, die ons had zien staan en bewust een gesprek kwam voeren. Uit dit open, positief en opbouwend gesprek bleek dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de wegel te openen, dat hij er open voor stond om zelfs enkele alternatieven te bekijken ifv grotere ‘looplijnen’.

 

We gaan dit nu de volgende maanden opvolgen, en hopelijk een positief resultaat tegen oktober, op de Dag Van De Trage Weg.

Dit kan ook gevolgd worden op deze website:

http://www.tragewegen.be/dvi

 

 

Robert vertelt over de avondwandeling die we maakten in samenwerking met Natuurpunt Oosterzele:

Actie : trage luswandeling met toelichting door Robert en Mathieu

Organisator: onafhankelijke Werkgroep Trage Wegen en Natuurpunt

Tocht: 5,7 km vanaf  Windeke station (19u tot 21u30)

Omgeving:  rustige wegels, donkere paden, nauwelijks verkeershinder, sterrenhemel

Parcours: Robert

Tussenstop: bij Kobe & Ruth (paardendressuur)

Catering: gezamenlijk, gesponserd door gemeente

Deelnemers: 120 tal gemotiveerde genieters van alle leeftijden

 

Om 19u verwelkomen Bart, Ivan en Manu op het stationsplein de toestromende deelnemers. Kris ontvangt hun bijdrage, hij klokt af bij 112 inschrijvers. Robert geeft een korte inleiding. Hij  stippelde een stil, traag en zo donker mogelijk parcours uit langs voor velen nog onbekende wegels.

Het begint nu te duisteren. Tomas steekt het vuur aan de lontjes van zijn autentieke draaglantaarns, ze zullen, waar nodig, ons donker pad wat verlichten.

We stappen richting sportterreinen kvv Windeke en gaan omheen de voetbalvelden. We komen via wegel 281 in de Peperstraat. Hier stappen we slechts 300m tot wegel 205/204, en toch kennen we geen moment rust door het overdreven “doorgaand” verkeer. Gelukkig vinden we dan snel deze echte landbouwweg. Voor we de wegel verlaten geeft Bart zijn 1e poëtisch gedicht (Argonaut II-Max Temmerman) ten gehore.

De langgerekte sliert kruist nu de Gaversesteenweg om onmiddellijk wegels 266-157-302-268-277-88-297 te ontdekken. De aaneenschakeling van deze stukken maken een heel mooie verbinding met de Morestraat. Dit stuk werd als prioritaire realisatie door ons overgemaakt (er is wat onderhoud nodig en een klein stuk loopt dwars over een akker).

Hier, in de stille Morestraat, brengt Bart zijn 2e stukje poëzie ten gehore brengt. Rechtdoor, om 50 m verder via wegels 296/295 naar de Langmunt te stappen. Ivan en Bart loodsen ons terug de drukke weg over om de heel donkere 298 te doorlopen. We komen aan in Tukenhoek waar we even verder onze tussenstop vinden. We voorzien elkeen van een deugddoende drink. Mathieu staat in de schijnwerper om zijn uitleg over nachtdieren over te brengen, inclusief bijhorende geluiden.

Met kennis verrijkt en gelaafd verlaten we de sfeervolle binnenkoer van de paardenhoeve en steken over, wegels 301/348 zijn pikkedonker en brengen ons terug in de Turkenhoek (met het licht van de lantaarns).

Nog een stuk betonweg en dan weer wegel 94 (bedreigd door nieuwe bebouwing) en via 83 terug naar het station, waar enkele jeugdigen ons verrassen met een heel spontaan gebrachte podium act.

We vonden een mooi en rustig parcours, op het einde van een prachtige zonnige en aangename herfstdag, met een dankbaar publiek onder de sterrenhemel,

 wie we enkele weetjes en wegeltjes lieten ontdekken.

 

Robert Coens (Trage Wegen Werkgroep Oosterzele)

Robert maakte een verslag van de (droge) MAP-it workshop rond fase 3 van het Tragewegenproject. Deze workshop verving de 'traditionele' evaluatievergadering zoals we die al een paar keer meegemaakt hebben. Het is een andere manier om binnen het geïnventariseerde gebied een aantal prioriteiten te kunnen stellen rond te openen of te creëren trage verbindingen. De gemeente had daarvoor alle geïnteresseerde vrijwilligers bijeengeroepen.

 

Aanwezig bij aanvang om 19u30:

J. Martens

J. De Groote

R. Meerpoel

H. Van Hecke

Vzw Trage Wegen (Gent): Laura Nagels en Pieter Brusselman

Een 25-tal geïnteresseerden en vrijwilligers die mee de wegels verkenden

Na een rommelige ontvangst krijgen we toch wat uitleg omtrent de bedoeling en manier van werken tijdens deze workshop.

Laura geeft een korte inleiding waarin ze het verloop van de 2 vorige en huidige fase schetst. Hierna worden 3 groepen gevormd die elk een werkkaart krijgen waarop ze hun visie en mening kunnen geven onder begeleiding van Laura, Pieter of Ronny. Zij zullen een strikt tijdsschema hanteren bij het vastleggen van hun 5 prioriteiten. Hierna zal de kaart roteren naar een andere groep. Die groep kan nog bijsturen of bevestigen.

Er wordt binnen elke groep intens gewerkt, ook schepen Martens laat zich niet onbetuigd. Na enige tijd komt ook schepen Meuleman de werzaamheden bekijken, ik maak hem er attent op dat meerdere aanwezigen een slokje zouden appreciëren, geen reactie. We werken verder, onze kaart krijgt nu echt wel vorm met gewenste routes en verbindingen, naar en van vooral scholen, bib, sportpleinen, jeugdlokalen, centra, stations…

Opnieuw geef ik en anderen te kennen dat we echt wel een slok (water Evidel = 1,50 euro/liter) zouden op prijs stellen. Niemand van de organisatoren durft het echter aan om een frisdrank aan te bieden (de toog staat binnen handbereik).

Bedankt om dit pak vrijwillige medewerkers zo op hun dorst te laten. Zelf investeerde ik reeds meer dan 100 uren in dit project (enkel de 3e fase)!

Gedegouteerd om zoveel non begrip, miskenning en disrespect voor onze positieve inzet ten behoeve van onze gemeente en zijn bewoners, ga ik om 22u30 huiswaarts. Gelukkig regent het ondertussen pijpestelen, ik fiets met open mond: een zalig gevoel op mijn droge tong.

 

Robert Coens (Trage Wegen Werkgroep Oosterzele)

Trage Duisterniswandeling_banner

Zaterdag 14 oktober, 19 uur

Die dag combineren we de Dag van de Trage Weg en Nacht van de Duisternis. Trage Wegen Werkgroep Oosterzele en Natuurpunt Oosterzele slaan daarom de handen in elkaar en organiseren samen een wandeling in de duisternis!

De excursie loopt langs enkele mooie wegeltjes in de buurt van Scheldewindeke. We vertrekken bij valavond aan het station van Scheldewindeke (voldoende parkeermogelijkheid) voor een tocht van ongeveer 6 km. Onderweg is een er een korte stop (op een mooie locatie) voor een drankje en een woordje uitleg over de vele nachtdieren die zich rond ons ophouden.

Afspraak: om 19u stipt aan het station van Scheldewindeke. Einde voorzien omstreeks 21u. We vragen uitdrukkelijk om geen zaklamp of dergelijke mee te nemen. De organisatie zorgt voor enige verlichting waar nodig, zodat alles veilig kan verlopen. Een fluohesje is wel aangewezen!

Deelnamekost: €2 per persoon (drankje inbegrepen!)

Inschrijven is niet verplicht, maar graag een seintje vooraf op info@natuurpuntoosterzele.be of tragewegen.oosterzele@gmail.com als je denkt deel te nemen.

met steun van Gemeente Oosterzele

Een gezellige én duurzame picnic samen met 5 andere Oosterzeelse voortrekkers-verenigingen: daar doen we aan mee! Met allerlei nevenactiviteiten - weer of geen weer.Tapis dA_affiche

Dus breng uw picnic, uw kinderen, uw cavia, uw hond, uw honger naar méér en - desgevallend - een paar stevige laarzen mee. Tot dan!

 

 

Een paar sfeerbeelden. En eronder een hübsch verslag van Robert dat deze deugddoende, zonnige voormiddag mooi samenvat.

 

Thema: LOEREN bij de BUREN

Actie : trage luswandeling met toelichting door Ivan, Manu, Robert

Organisator: onafhankelijke Werkgroep Trage Wegen: 6 vrijwilligers

Tocht: 7 km van  Moortsele tot Bottelare (9u30 tot 12u15)

Omgeving: vooral rustige wegels, veel groen, nauwelijks verkeershinder

Parcours: Ivan, locale wegelgrootmeester met assistent Robert

Catering: Kris & Bart – foto's: Kris & Tomas

Deelnemers: 32 tal gemotiveerde genieters van alle leeftijden

 

Zondag 21 mei 2017: we gaan over de schreve om te kijken en vergelijken hoever onze gemeente vandaag staat t.o.v. buurgemeente Merelbeke. Vooral de rijkdom aan, het karakter en de benaming (met naambordjes) van de wegels willen we benadrukken.

De dag kondigt zich echt schitterend aan, een en al zon, zo’n 20° en windstil. Ik stap gezwind naar ons vertrekpunt, nl. het Tramplein in Moortsele. De deelnemers zijn om 9u30 reeds ter plaatse, geen wachttijd nodig, we kunnen zo op pad.

Om 9u45 verwelkomt Ivan de 32 deelnemers en schetst het hoe en waarom van deze tocht. Hij  stippelde een mooi en rustig parcours uit, ideaal voor een zondagse zich traag voortschrijdende voormiddag.

We stappen richting Boterhoek langswaar we zoeken naar vergeten wegels: opgegaan in akkers, afgesloten door bewoners, de mens duldt zijn medemens te vaak niet meer langsheen zijnen hof.

Toch stappen we nu een kort maar héél pittoresk onverhard boswegeltje in, netjes om de hoeve heen, en vervolgen de veldweg tot over de gemeentegrens (Karmelietenwegel). Hier zien we de eerste met bordjes benoemde wegels. Een groep gelijkgestemden kruist ons stille bospad, we begroeten ze op passende wijze, het naastgelegen Karmelietenklooster (°1667) straalt rust en historiek uit.

We vervolgen langs Drieswegel-Onderstandswegel en Dokterswegel om even verder even te pauseren. Enige lafenis en een stille babbel achter de kerk tussen  enkele buiten-spelende-jongsters, ze bestaan nog.  Als ze d’er maar de de geschikte plek voor krijgen, maken z’er ook gebruik van. Hier, op een kruispunt van trage wegels, een oase!

Niet versaagd en weer het stille pad op. We houden nog eens halt, Robert weet een en ander over de praktijksite van de HoGent (en UGent), waar “denkers” het ook eens mogen “zien&doen”.

Over en langs een wirwar van landelijke, half- of onverharde wegels rondom de Bottelaarse Vijvers, het rijke bosje en de proefvelden (via Moortseelsewegel-Kolbergwegel-Boelarewegel-Vijverdam) naar Moortsele, waar we halthouden bij de oude watermolen voor de weetjes. Er net voorbij weet Manu ons echt stil te krijgen om zijn verhelderende kijk op de op til zijnde sluiting en bijhorende gevolgen van 2 Moortseelse  spoorovergangen kondig te maken.

Terug in Moortsele gaan we langs een stukje Bunkerroute en passeren een nieuw (2016) aangeplant bosje (0,75ha). Dit kwam er met en door samenwerking van o.a. Eandis en Bos+. Zij plannen in totaal 25 ha over Vlaanderen verspreid naargelang hun personeel  meewerkt om hun eigen CO2 uitstoot te reduceren.

We vonden een mooi en rustig parcours, op een prachtige zonnige en aangenaam-warme voormiddag met een beperkt maar erg geïnteresseerd en dankbaar publiek, aan wie we enkele weetjes ten gehore konden brengen.

Hun appreciatie achteraf was dan ook voor ons deugddoend en hartverwarmend, in ons streven naar méér trage wandel- en fietswegen!

We geven rendez vous voor onze nieuwe actiedag op 15 oktober: DAG van de TRAGE weg