Deelgebied 2 (Oosten N42)

ADVIESNOTA EN WENSELIJKHEIDSKAART – telkens per fase:

Dit is het officële advies dat door de vzw Trage Wegen uiteindelijk aan de gemeente werd overhandigd. Dus na doorlopen van het gehele traject met inventarisatie door onze vrijwilligers, infovergaderingen met de bevolking, verspreiden en weer bijeenbrengen van de informatiebundels, enz, enz…

Opgepast: daarnaast – en op basis van dezelfde procedure – hebben wij als Trage Wegen Werkgroep Oosterzele telkens een eigen gefundeerd voorstel uitgewerkt. Dit in de vorm van de VISIEKAARTEN VAN DE TRAGE WEGEN WERKGROEP OOSTERZELE. Deze vindt u echter hier.

FASE 1 = ‘project-noord’: Moortsele / Landskouter / Gijzenzele:

Wenselijkheidskaart_fase 1

Adviesnota_fase 1

FASE 2 = ‘project-oost’: het gebied ten oosten van de N42:

Wenselijkheidskaart_fase 2

Adviesnota_fase 2Onze visiekaart rond ‘fase 1’ (= project-Noord) met looplijnennetwerk als voorstel naar de gemeente:

Onze visiekaart met het voorgestelde looplijnennetwerk (om op te slaan: rechtsklikken en 'doel opslaan als...'!)

Evaluatiebndl Werkgroep_fase1 G-L-M

samenvatting van alle ingediende evaluatiebundels Gijzenzele-Landskouter-Moortsele