downloads

om de bestanden rechtstreeks op te slaan: -->  rechtsklikken en 'doel opslaan als'
Een kaartje met het parcours van onze wandeling op de Dag van de Trage Weg van zondag 18 oktober 2015 (Gondebeek / Aalmoezenijebos / Slangewegel): Dag vd TW_18okt2015_A4 En een tekstje met gedetailleerde toelichting: toelichting bij kaartje  
ADVIESNOTA EN WENSELIJKHEIDSKAART - telkens per fase: Dit is het officële advies dat door de vzw Trage Wegen uiteindelijk aan de gemeente werd overhandigd. Dus na doorlopen van het gehele traject met inventarisatie door onze vrijwilligers, infovergaderingen met de bevolking, verspreiden en weer bijeenbrengen van de informatiebundels, enz, enz... Opgepast: daarnaast - en op basis van dezelfde procedure - hebben wij als Trage Wegen Werkgroep Oosterzele telkens een eigen gefundeerd voorstel uitgewerkt. Dit in de vorm van de VISIEKAARTEN VAN DE TRAGE WEGEN WERKGROEP OOSTERZELE. Deze vindt u echter hier. FASE 1 = 'project-noord': Moortsele / Landskouter / Gijzenzele: Wenselijkheidskaart_fase 1 Adviesnota_fase 1   FASE 2 = 'project-oost': het gebied ten oosten van de N42: Wenselijkheidskaart_fase 2 Adviesnota_fase 2  
  Een kaartje met het fiets- en wandelparcours van de Dag van de Trage Weg op 19 oktober 2014: parcours Dag vd TW_19 okt 2014_A4 parcours Dag vd TW_19 okt 2014_A3
Onze visiekaart rond 'fase 1' (= project-Noord) met looplijnennetwerk als voorstel naar de gemeente: Onze visiekaart met het voorgestelde looplijnennetwerk (om op te slaan: rechtsklikken en 'doel opslaan als...'!)
Evaluatiebndl Werkgroep_fase1 G-L-M samenvatting van alle ingediende evaluatiebundels Gijzenzele-Landskouter-Moortsele    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.