Over de Werkgroep

TRAGE WEGEN WERKGROEP OOSTERZELE

Het politiek onafhankelijke burgerinitiatief ‘Trage Wegen Werkgroep Oosterzele’ bestaat sinds oktober 2011. Met zeer bescheiden middelen, een belangeloze inzet en geïnspireerd en gesteund door de landelijke ‘vzw Trage Wegen’, zijn we erin geslaagd om de kwestie Trage Wegen ook bij ons heel wat airplay te geven.

Dit gebeurde vooral onder de vorm van een reeks enthousiast bijgewoonde wandelingen. Maar daarnaast waren en zijn er nog heel wat andere activiteiten, voor én achter de schermen.  Ook hebben we de voorbije jaren intens meegewerkt aan de inventarisatie van de trage wegen in Oosterzele.  Het resultaat hiervan zijn zogenaamde Wenselijkheidskaarten, op basis waarvan het gemeentebestuur geacht wordt haar ‘Trage Wegen-beleid’ te voeren.  

Kortom, we lanceren een aanhoudende oproep om dit kostbare, maar bedreigde erfgoed écht op de beleidskaart te zetten.

Wij doen dit vanuit een diepe bekommernis om het vrijwaren en herstellen van een bedreigd stuk levenskwaliteit. Maar ook uit de overtuiging dat burgerinitiatief en betrokkenheid belangrijke sleutels zijn tot correcte informatie, inspraak, en een transparante, zinvolle besluitvorming. Kortom: als conditio sine qua non voor het welslagen van elk gemeentelijk tragewegenproject!

Vandaar dat wij iedereen die – ook losvast – interesse heeft of een steentje wil bijdragen van harte uitnodigen om contact op te nemen via ons mailadres tragewegen.oosterzele@gmail.com

Onze groep bestaat momenteel uit de volgende enthousiaste vrijwilligers:

Andy Hacquaert

Bieke Pasteels

Ivan Muller

Kris Van Heghe

Robert Coens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.