Over de Werkgroep

TRAGE WEGEN WERKGROEP OOSTERZELE

Het politiek onafhankelijke burgerinititatief 'Trage Wegen Werkgroep Oosterzele' bestaat sinds oktober 2011. Met zeer bescheiden middelen, een belangeloze inzet en geïnspireerd en gesteund door de landelijke ‘vzw Trage Wegen’, zijn we erin geslaagd om de kwestie Trage Wegen ook bij ons heel wat airplay te geven. Dit gebeurde vooral onder de vorm van een reeks enthousiast bijgewoonde wandelingen. Maar daarnaast waren er nog heel wat andere activiteiten, voor én achter de schermen. Zo staat de zeer gesmaakte duurzame picknick - in samenwerking met een vijftal andere Oosterzeelse verenigingen - nog vers in het geheugen én de smaakpapillen gebrand.

Bovendien heeft onze aanhoudende oproep om dit kostbare, maar bedreigde erfgoed écht op de beleidskaart te zetten ondertussen zijn vruchten afgeworpen:

Het gemeentebestuur besliste immers in de lente van 2013 om tot actie over te gaan en een overeenkomst te sluiten met de al eerder genoemde vzw Trage Wegen. Bedoeling is om in overleg met alle betrokkenen tot een zinvolle en weloverwogen aanpak te komen. En wij beschouwen het als onze taak om daar een voortrekkersrol in te spelen.

De procedures rond de eerste deelgebieden zijn ondertussen in volle gang en beginnen steevast met een gedetailleerde inventarisatie, ‘te velde’, van alle trage wegen. Dit steunt op uitgebreid vrijwilligerswerk, waarvan wij het leeuwendeel voor onze rekening nemen.

Wij doen dit vanuit een diepe bekommernis om het vrijwaren en herstellen van een bedreigd stuk levenskwaliteit. Maar ook uit de overtuiging dat burgerinitiatief en betrokkenheid belangrijke sleutels zijn tot correcte informatie, inspraak, en een transparante, zinvolle besluitvorming. Kortom: als conditio sine qua non voor het welslagen van elk gemeentelijk tragewegenproject!

Vandaar dat wij iedereen die - ook losvast - interesse heeft of een steentje wil bijdragen van harte uitnodigen om contact op te nemen via ons mailadres tragewegen.oosterzele@gmail.com

Onze groep bestaat momenteel uit de volgende enthousiaste vrijwilligers:

Bart De Rijcke Ivan Muller Kris Van Heghe Robert Coens      
Lees ook:    Huh, wélke werkgroep?!?
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.