Dag van de Trage Weg – fietstocht zo. 19 okt!

‘Op de fiets langs Trage Wegen’

banner_ik

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele nodigt iedereen van harte uit op de ‘Dag van de Trage Weg’. Dit over gans Vlaanderen uitgerolde initiatief van de vzw Trage Wegen kunnen wij immers niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom organiseren wij op zondagnamiddag 19 oktober een tragewegen-fietstocht in het gebied ten Oosten van de N42.  In het kader van ‘fase 2’ van het gemeentelijke tragewegen-plan genieten we daarbij van wat er nog is maar vragen ook aandacht voor behoud en herstel. En we passeren een aantal (notoire) knelpunten…   Dus al wie de Oosterzeelse Trage Wegen in zijn hart draagt, jong en oud: Gezwind in het zadel voor een familiaal tochtje van maximum 15 km met achteraf gelegenheid tot drankje en babbel op een verrassende (overdekte) locatie.   Vertrek om 14 u stipt aan café ‘De Steenput’ aan Berg te Balegem

En voor wie fietsen onmogelijk zou blijken is er een uitgewerkt alternatief wandeltochtje voorzien! Hiervoor graag wel een seintje vooraf want dit vraagt van ons wat bijkomende organisatie.

Heel graag tot dan!

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele

Willem Hoet – een schilder onderweg…

Willem Hoet woont in Bottelare en schildert al heel lang en gestaag aan een oeuvre dat respect afdwingt in al zijn integriteit en consequentie. Deze zomer nog stelde hij tentoon in de Sint-Bonifaciuskerk te Munte met een heel speciale reeks werken: een geschilderd verslag van zijn maandenlange voettocht naar Compostela. Honderd kleine paneeltjes als diepe, intrigerende getuigenissen van deze toch verre-van-alledaagse onderneming. Maar ook dichter bij huis zoekt Willem in alle opzichten de Trage Wegen op. Zijn kunstenaarsziel gaat onmiskenbaar te voet en kent daarbij geen gemeentegrenzen. Zijn werk, even indringend als uitbundig, is dan ook een spetterende plastische lofzang op al het landschappelijke moois dat helaas soms zo bedreigd is. Vandaar dat we hem hier graag even willen voorstellen met een aantal door hem ter beschikking gestelde beelden.

Je vindt Willems facebookpagina via de volgende link:

https://nl-nl.facebook.com/pages/Willem-Hoet/112227645641059