Categorie archieven: vorige activiteiten en persberichten

Gezinswandeling 05/05/2024

Op zondagnamiddag 5 mei organiseerden we onze jaarlijkse voorjaarswandeling, met dit keer als thema ‘Gezinswandeling over Avontuurlijke Trage Wegen’. Door de natte winter, gevolgd door een nat voorjaar, was het niet moeilijk om dit thema uit te werken: heel veel Trage Wegen lagen er immers nog ‘avontuurlijk’ bij, vooral door de aanwezige modder en de vele plassen. En als je dat combineert met hier en daar een helling, wordt het soms wel écht avontuurlijk.

Dit konden de 55 wandelaars – het was dus een succes – zelf ook aan den lijve ondervinden: je ziet dit ook terug in de onderstaande foto’s. En omdat dit ook duidelijk aangekondigd was, waren de meeste deelnemers er wel op voorzien en kon iedereen deze wandeling wel apprecieren en veilig tot een goed einde brengen.

De wandeling vertrok deze keer aan de Kerk van Moortsele en liep in een boog richting Landskouter en terug. Halverwege was er ook een welgekomen stand, waar een drankje en een hapje konden genuttigd worden.

Hierbij enkele interessante links:

Aankondiging activiteit:

Parcours:

Moortsele – Avontuurlijke Trage Wegen 05/05/2024 – Wandelroute RouteYou

Gezinswandeling over Avontuurlijke Trage Wegen in Moortsele – 7km (Lentewandeling – 05/05/2024)

Foto’s:

Dag Van De Trage Weg 2023

Ook dit jaar werd er door de dienst Toerisme van Oosterzele een wandeling georganiseerd op de Dag Van De Trage weg, en opnieuw werkte onze Werkgroep hieraan mee: de wandeling werd uitgestippeld en begeleid door enkele leden van onze Werkgroep.

Zo’n 90 deelnemers zakten op zondag 15 oktober af naar de Ankerkerk in Oosterzele: deze keer bezochten we het deel van onze gemeente aan de oostkant van de N42: ook daar ligt een schat aan trage wegen, die we fier mochten tonen aan de deelnemers

En bij de terugkomst werd iedereen bedankt met een drankje, aangeboden door de gemeente.

Een geslaagde namiddag dus…

Hierbij enkele interessante links:

Aankondiging activiteit op onze site: Dag Van De Trage Weg 2023 | Trage Wegen Oosterzele

Parcours:

Oosterzele Dag Van De Trage Weg 15/10/2023 – Wandelroute RouteYou

Foto’s:

Dag Van De Trage Weg 2022

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde onze Werkgroep opnieuw mee aan de Oosterzeelse wandeling om deze Dag Van De Trage Weg te vieren. Zoals ook vorig jaar kwam het initiatief van de Dienst Toerisme van Oosterzele, en waren we blij om hieraan te kunnen meewerken, oa door het mee uitstippelen van een mooie route, én de tijdelijke uitpijling ervan.

En we hadden geluk, ook op deze 20e verjaardag van de Trage Wegen in Vlaanderen hadden we een mooie zonnige zon-dag, en we konden dan ook veel volk verwelkomen: zo’n 150 man zakte af naar café De Steenput op Berg in Balegem.

Tijdens de speeches van onze 2 schepenen werd er niet alleen reclame gemaakt voor de uitgepijlde wandelingen in Oosterzele (Molenroute, Ettinge-route en Lange Broucke Route) en de komende extra naambordjes, maar werden ook de 36 actieve Wegspotters in Oosterzele bedankt.

Na dit formele moment kon iedereen de wandeling starten, en dankzij de pijlen, kon dit door iedereen op eigen tempo.

En bij de terugkomst werd iedereen bedankt met een drankje, aangeboden door de gemeente.

Een geslaagde namiddag dus…

Hierbij enkele interessante links:

Aankondiging activiteit op onze site: Dag Van De Trage Weg 2022 | Trage Wegen Oosterzele

Verslag van deze dag in Nuus: https://www.nuus.be/2022/10/17/oosterzele-balegem-dag-van-de-trage-wegeen-groot-succes/

Parcours:

Foto’s:

Dag Van De Trage weg 2021

Ook dit jaar was onze Werkgroep actief tijdens de Dag Van De Trage Weg. Deze keer kwam het initiatief van de dienst Toerisme van Oosterzele, die ons vroeg om mee te werken aan hun organisatie: het inwandelen van de nieuwe (H)Ettingen wandelroute over 3 recente opengestelde nieuwe Trage Wegen. Samen met Natuurpunt Oosterzele waren we verheugd om hieraan ons steentje bij te dragen.

Geholpen door heel wat reclame, het mooie najaarsweer en een aangeboden streekbiertje op het einde, kende deze wandeling een zeer mooie opkomst: ongeveer 250 deelnemers waren blij om deze wandelroute te leren kennen.

Hierbij enkele interessante links:

Aankondinging activiteit:

Verslagje achteraf in de media:

Parcours:

Foto’s:

Dag van de Trage Weg 2020

Zoals elk jaar organiseerde onze Werkgroep ook een activiteit op deze dag in Oosterzele. En deze keer werd er op zondag 18 oktober gekozen voor een Weetjeswandeling, en dit samen met de bevriende organisaties Natuurpunt Oosterzele en EVA Oosterzele.

Deze keer werd er ook geopteerd voor een andere formule: deelnemers maakten individueel of in kleine groepjes een wandeling over een uitgepijld parcours, waabij er onderweg enkele standjes stonden waar allerhande ‘weetjes’ werden aangereikt

En ondanks de stijgende corona-cijfers én de concurrentie van een ‘Ronde Van Vlaanderen in de herfst’ hadden we toch een mooie opkomst van een kleine 100 deelnemers.

Zoals voor al onze wandelingen, kan je nu ook het traject van deze wandeling vinden op RouteYou: Link

Foto’:

Dag van de Trage weg 2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde onze Werkgroep ook in Oosterzele een wandeling op de Dag Van De Trage Weg, en dit op zondag 20 oktober.  Het werd een – ondanks het niet zo goede weer – geslaagde editie met een 60-tal deelnemers.

Hierbij enkele interessante links:

Aankondiging op onze site: http://www.tragewegenoosterzele.be/aankondiging-activiteiten/dag-v-d-trage-weg-20-10/

Aankondiging NUUS (De Beiaard – online):
https://www.nuus.be/2019/10/17/dag-van-de-trage-weg-oosterzele-20-oktober/

Aankondiging in het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blwpo_04668337

Verslagje achteraf in NUUS (De Beiaard – online): https://www.nuus.be/2019/10/25/trage-wegen-herontdekken-in-oosterzele/

Verslagje van Robert: http://www.tragewegenoosterzele.be/wp-content/uploads/2019/11/verslag20191020wandeling.doc

Parcours:

Foto’s:

Doorgang voor Iedereen – meer info in de pers: deadline einde mei

Uittreksel Landskouterse post – mei 2019:

http://www.landskouter.be/2019/04/doorgang-voor-iedereen-om-baelegemscheweg-te-heropnen-op-4-mei/

Schepen van openbare werken Christ Meuleman meldt ons dat de politie reeds langsging en verslag opstelde. Op basis daarvan werd de betrokkene schriftelijk aangemaand om uiterlijk eind mei de voetweg terug te heropenen en het naambord van de wegel terug te plaatsen.
Bij niet-naleving dreigt het dossier overgemaakt te worden aan de vrederechter.

———————————————————————————————

Uittreksel De Beiaard Online – Land van Rode – 05/05/2019

http://www.de-beiaard.be/2019/05/05/op-4-mei-voerde-de-werkgroep-trage-wegen-oosterzele-actie-doorgang-voor-iedereen/

De Werkgroep vraagt daarbij aan zijn gemeentebestuur om de Baelegemscheweg open te stellen. Deze weg werd enkele maanden geleden onterecht deels afgesloten. De politie ging reeds langs bij de betrokkene en de gemeente geeft hem tot eind mei tijd om de voetweg terug open te stellen.

Doorgang voor Iedereen – 4 mei 2019

Op 4 mei 2019 voerde de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele opnieuw actie: “Doorgang voor iedereen!”.  De Werkgroep vroeg daarbij aan zijn gemeentebestuur om de Baelegemscheweg open te stellen. Deze weg werd enkele maanden geleden onterecht deels afgesloten.

Soortgelijke acties vinden plaats over heel Vlaanderen om te ijveren voor de opening van trage wegen bij lokale besturen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de Trage Weg, een actieweekend van Trage Wegen vzw dat zal plaatsvinden op 19 en 20 oktober.

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en erfgoed. Deze paden en wegjes ontstonden veelal als korte verbindingen naar het centrum of tussen woonkernen en waren lange tijd de voornaamste verbindingswegen. Nu komen ze echter vaak in verval, worden gebrekkig onderhouden of zijn niet meer toegankelijk. Zo blijven ze als noodzakelijke infrastructuur voor duurzame verplaatsing grotendeels onbenut.

De weg die Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil openen, de Baelegemscheweg, is een perfect voorbeeld hiervan. Het is een zeer oude verbinding middenin een veel langer traject tussen Scheldewindeke en Balegem. Hij is een onderdeel van een langere wandelverbinding, nl. vanop Gaversesteenweg-Vagueweg-Morestraat-Baelegemscheweg-Turkenhoek-Spiegeldriesweg-Frankenbos tot Munckbos (>5 km).

Ons bestuur kreeg tijdens de ludieke actie op 4 mei de opdracht om de weg te (her)openen. Tegen het weekend van 19 en 20 oktober wil de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele, liefst samen met ons bestuur en zijn inwoners deze weg feestelijk inwandelen.

Concreet nodigde de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele buurtbewoners, betrokkenen en geïnteresseerden uit op het Marktplein van Scheldewindeke om 14u. Van daaruit werd via trage wegen naar de Baelgemscheweg gestapt (ongeveer 3 km).

In het kader van deze actie werd ook bijgevoegde brief overgemaakt aan de leden van de gemeenteraad, en aan het College van Burgemeester en Schepenen:

———————————————————————————————

Verslag door Robert
Zaterdag 4 mei 2019: Doorgang voor Iedereen – Baelegmescheweg in Scheldewindeke

De weersvoorspelling beloofde niet veel goeds, nl. buien en fris weer. Maar tegen de middag is er beterschap merkbaar, we hopen dat dit voorjaarszonnetje zich nog wat staande houdt.

Even voor 14u verwelkomen de werkgroepleden een 20 tal wandelaars op het Windeekse Marktplein. We zijn verheugd om de belangstelling, ook vanwege pers en ons bestuur. Robert geeft een korte inleiding met historische achtergrond, als verbindingsweg tussen Windeke en Balegem, en de huidige toestand. Hij  stippelde tevens een stil parcours uit dat ons naar onze bestemming zal leiden, nl. de Baelegemscheweg.

Na een 3 tal km bereiken we de de Lange Munte, waar we onze wandelweg niet meer kunnen waarnemen, mede door het “verdwijnen” van het naambord. Dit stuk van de wegel werd hier afgesloten en is nu opgegaan in een bouwwerf. We ontrollen ons spandoek met DOORGANG VOOR IEDEREEN voor de groepsfoto. Het niet-afgesloten stuk van de wegel zullen we via een omlegging opzoeken. Dus op naar de Morestraat waar we aan de wegel en onder het naambord “Baelegemscheweg” halt houden voor een 2e beeldopname. We bewandelen nu het open stuk, waarbij we vaststellen dat ook het maaiwerk in dit deel onvolledig uitgevoerd werd.

Terug naar de Morestraat om even verderop het de verbindende wegel naar de Vagueweg te vinden. Echter, een aardappelrug té veel langs de perceelsrand bemoeilijkt hier de doorgang. Even verderop gaat de verbinding helemaal op in een akker.

Terugkeren doen we nu langs de dichtste omlegging omheen de Baelegemscheweg. Een onbenoemde wegel leidt ons naar Turkenhoek, voorbij Spiegeldriesweg naar Frankenbos. Nu linkaf door de Boschveldstraat (= Waterrad). Op het eind kruisen we de spoorovergang (hoe lang kan dit nog?) en nemen de afslag naar Mollekens.

Op ons start/eindpunt praten we met enkelen nog wat na onder het nuttigen van een deugddoende drink. Santé op de goede afloop en rendez-vous op 20 oktober, ter gelegenheid van DAG van de TRAGE WEG. Dan willen we de Baelegemscheweg feestelijk helemaal inwandelen.

Op deze best aangename namiddag wisten we een deels teloorgegane wegel in de aandacht te brengen, met dank aan alle deelnemers en hoop op volledig herstel van de wegel.

Wandeling ‘Loeren Bij De Buren’ – 24/03/2019

Op zondag 24 maart had onze jaarlijkse voorjaarswandeling plaats. Mede dankzij het mooie weer werd het geslaagde editie met een mooie opkomst.

Hierbij nog enkele interessante links:

Aankondiging op voorhand in het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blwpo_04255489

Een verslagje achteraf: http://www.tragewegenoosterzele.be/?page_id=2410&preview=true

Het parcours:

Enkele sfeerbeelden: