Baelegemscheweg

Locatie: OpenStreetMap GoogleMaps

Status juni 2024:

En blijkbaar zijn er opnieuw vertragingsmanoeuvres… we zitten nu aan eind 2024.

Status april 2024:

De story continues…. maar zeker nog niet gedaan. In januari is er een zitting geweest, met bijkomende vragen en een bevel tot een ruimer onderzoek. De zaak is dus opnieuw met enkele maanden uitgesteld (momenteel naar juni). 

Status juni 2023:

Ondertussen is er in mei een tussenvonnis geveld. Finaal vonnis wordt nu verwacht tegen het einde van dit jaar.

Status januari 2023:

De beroeps-procedure blijft maar aanslepen… de meest recente update is dat de uitspraak verwacht wordt in april/mei van dit jaar.

Status maart 2022:

De beroeps-procedure is nog steeds lopende. Uitspraak wordt verwacht rond de zomer.

Status juni 2021:

In februari deed de vrederechter een schokkende uitspraak: de eigenaar krijgt gelijk, er is onvoldoende bewijs dat deze weg effectief in gebruik was. Onbegrijpelijk, maar er zijn blijkbaar verschillende elementen die in het nadeel speelden van de gemeente, onder meer: de weg staat niet vermeld in de verkoopsakte van het perceel, noch in de bouwvergunning.  Verder werden er niet voldoende getuigenissen verzameld en doorgegeven aan de vrederechter, getuigenissen die het bestaan van deze weg bevestigen.

Het goede nieuws is echter dat de gemeente intussen beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing en dat ze Trage Wegen VZW heeft ingeschakeld om deze zaak te kunnen winnen. Deze VZW heef heel wat expertise in dit soort discussies en met de juiste aanpak en motivatie denkt ze dit toch te kunnen winnen. Een belangrijk aspect is dat ze overtuigend moeten kunnen bewijzen dat deze weg er wel degelijk altijd is geweest en steeds in gebruik was, tot het moment van afsluiten. En dat kan enkel met de hulp van onze sympathisanten: er moeten dus zoveel mogelijk getuigenissen verzameld worden.

Daarvoor lanceren we dan ook een oproep via verschillende kanalen: mail, Hoplr, … “Getuigen gezocht !’

Status december 2020:

We hebben begrepen dat de procedure opgestart is bij het Vredegerecht tussen de Gemeente Oosterzele en de eigenaar die de rechtsgeldigheid van de trage weg betwist. Er zou een uitspraak moeten volgen in de loop van januari 2021. Wordt vervolgd

Status maart 2020:

Weg nog steeds onderbroken. We wachten op meer info….

Status september 2019:

In de loop van september had onze werkgroep een overleg met de Schepen en enkele ambtenaren rond de Trage Wegen in Oosterzele. Omtrent dit dossier bevestigde de Schepen dat een gerechtelijke procedure opgestart is:

 • De eigenaar betwist het openbaar karakter van de weg.
 • Ons bestuur ziet hiervoor geen enkel argument: hij werd de voorbije jaren veelvuldig gebruikt en moet dus op dezelfde plaats opnieuw geopend worden.
 • Zowel de eigenaar als de gemeente hebben een advocaat hierop gezet, zodat er vermoedelijk een (langdurige ?) procedure zal plaatsvinden.

Onze werkgroep blijft dit van nabij opvolgen.

Status zomer 2019:

 • De Baelegemscheweg is nog steeds niet toegankelijk, de deadline van einde mei werd niet gerespecteerd.
 • Informatie ontvangen via de gemeente:
  • de advocaat van de eigenaar betwist het openbaar karakter van de voetweg.
  • de gemeente contacteerde de VZW Trage Wegen in Gent voor advies.
  • de gemeente stelde zelf ook een advocaat aan om het openstellen van de voetweg af te dwingen.
 • Dit lijkt dus een langlopend juridische proces te worden, maar wij, als lokale Trage Wegen-werkgroep blijven dit opvolgen