visieteksten en -kaarten

Onze bevindingen en wensen rond elke fase van het Oosterzeelse Tragewegenproject krijgen telkens een vastomlijnde, concrete vorm in de vorm van een VISIEKAART.
Op deze kaarten tonen we het door ons voorgestelde looplijnennetwerk.
Moortsele – Landskouter  (Deelgebied 1)  –  2013
Onze visiekaart met het voorgestelde looplijnennetwerk (om op te slaan: rechtsklikken en 'doel opslaan als...'!)
Oosterzele ten Oosten van de N42  (Deelgebied 2)  –  2016

visiekaart TWW fase 2

 

Bij elke kaart hoort uiteraard een uitgebreide argumentatie:

fase 1 – fase 2.

En hieronder vindt u nog een begeleidende visietekst rond de Oosterzeelse Trage Wegen in het algemeen.

De visiekaarten zijn het resultaat van meerdere jaren belangeloze inzet en niet zelden ook hard werk. En we willen dit delen met de wereld en al wie zich betrokken voelt bij een leefbare toekomst.

We hebben deze dossiers uiteraard ook telkens aangeboden bij de gemeente, als leidraad voor een positieve samenwerking en vruchtbare dialoog. Maar ook – downloadbaar via de links hierboven – als waardevolle, doorwrochte informatiebron voor al wie het Trage Wegenverhaal een warm hart toedraagt.

 

 

Lees hieronder onze uitgebreide visietekst:

 

“LoopLijnen door het Land van Oosterzele”

Een visie op Trage Wegen voor Gijzenzele-Landskouter-Moortsele

 

De gemeente Oosterzele laat met haar platteland nog een mooie ruimte tussen de verschillende woonkernen. Helaas is deze ruimte maar matig toegankelijk voor inwoner of bezoeker. Ooit, voor de komst van de auto, was dat natuurlijk anders. Toen was het platteland doorsneden met wegen en wegeltjes die bijna natuurlijke verbindingen vormden tussen de verschillende bestemmingen en tussen de bewoners van dit gebied.

Kort na het ontstaan van België, vond men dit uitgebreide netwerk belangrijk genoeg om vast te leggen in de “Atlas der Buurtwegen”. Ondertussen is er uiteraard veel veranderd en van nogal wat wegen en paden bleef niet veel meer over dan een lijntje op een kaart.

Maar gelukkig zijn er ook mooie voorbeelden van behouden paden, of van wegels die opnieuw in gebruik zijn genomen. En op een golf die veel groter is dan Oosterzele, surfen mensen, groepen, en overheden om de waarde ervan opnieuw tot zijn recht te laten komen. Een van die groepen is de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, een onafhankelijke werkgroep bestaande uit inwoners van de gemeente Oosterzele. De groep laat zich inspireren en adviseren door de Vlaamse vereniging Trage Wegen vzw. Om een leidraad te hebben voor haar activiteiten schetste de groep het volgende beeld van Oosterzele waar ze met de Gemeente naar toe zou willen werken:

“Het grondgebied van Oosterzele laat dan een gebied zien dat voldoende dooraderd is met Trage Wegen zodat zich een min of meer samenhangend en gebruiksvriendelijk patroon heeft gevormd met aansluitingen op onze buurgemeenten. In gedachten zien we een groepje kinderen spelend op weg naar school, veilig gebruikmakend van een Trage Weg. Hier en daar zien we een wandellus, wellicht uitgezet rond een bepaald thema. De wegen, weggetjes, wegels en paden passen op natuurlijke wijze bij de terreinsituatie en het omringende landschap. Ze zien er aantrekkelijk en verzorgd uit. Op diverse plaatsen hebben ze hun oude naam teruggekregen of er werd een nieuwe naam voor gekozen. Ze bieden ruimte aan wandelaars, fietsers en andere ongemotoriseerde verplaatsingen. Ze zijn gekend bij de bevolking en worden door hen gebruikt. Kortom: de Trage Wegen worden benut en onderhouden op een manier die aangeeft dat ze gewaardeerd worden en bij de gemeente “op de kaart staan”!

Om deze droom mee vorm te geven en als methodische leerschool startte de werkgroep op eigen houtje het ‘Proefproject Landskouter’. Een afgelijnd gebied, dat grotendeels samenvalt met de oude gemeente Landskouter, werd gedegen verkend en de resultaten werden weergegeven op een evaluatie kaart. Het was een goed moment voor de werkgroep om zich met deze kaart bij de gemeente Oosterzele te presenteren.

Ondertussen is de gemeente op deze kar gesprongen en is ze bezig met precies dat wat de groep zich ten doel had gesteld: het uitvoeren van een Trage Wegen plan voor Oosterzele door de Gemeente. Hierbij participeren leden van de Werkgroep in de gemeentelijke werkvergaderingen en waren ze ondermeer actief bij het inventariseren van de wegen in het projectgebied en blijven ze positief stimuleren en bijsturen.

Daarom heeft Werkgroep, op basis van de Evaluatiekaart van de Gemeente, een kaart gemaakt waarop (vooral) een aantal mogelijke “looplijnen” zijn uitgezet: verbindingslijnen, voor wandelaar of fietser, tussen uit elkaar liggende plaatsen. Bijvoorbeeld een looplijn tussen Gijzenzele en Moorsele of tussen Oosterzele en het Almoezenijbos. De looplijnen zijn zo uitgezet dat ze zoveel mogelijk gebruik maken van Trage Wegen, en daar waar dat niet mogelijk is, ze de ‘snelle weg’ kiezen. Op deze manier worden de meeste Trage Wegen een schakel in een groter geheel, een schakel die dan ook niet meer gemist kan worden, tenzij er een alternatief voorhanden is. Door het uittekenen van deze looplijnen ontstaat er als vanzelf een netwerk waarin grotere en kleinere lussen zichtbaar worden. Het netwerk wordt hoofdzakelijk gevormd door Buurtwegen uit de Atlas. De bevolking heeft een zeker recht op gebruik ervan, een recht waarvoor ook de Gemeente zich sterk zou dienen te maken! De genoemde lussen lenen zich uitstekend voor een kleine buurtwandeling door de bewoners van het gebied; de wandeling kan gemakkelijk worden uitgebreid door verschillende lussen met elkaar te combineren. De looplijnen geven ook een eerste inzicht in de verbindingen met de buurgemeenten en vormen zo een mogelijke basis voor een later te introduceren netwerk van wandel/fietsknooppunten.

Vandaar: bekijk even de bijgevoegde kaart, sluit uw ogen en stel u voor dat deze looplijnen voor u beschikbaar zijn…

november 2013 – augustus 2015

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele

Een gedachte over “visieteksten en -kaarten”

  1. De looplijnen, die door de Werkgroep Trage Wegen zijn uitgetekend voor Moortsele en Landskouter, vormen een prachtig netwerk dat tevens mooi aansluit op de ‘fietsostrade’ die langsheen spoorlijn 122 zal lopen zodat snelle en veilige verbindingen te voet en per fiets mogelijk zouden kunnen worden vanuit alle mogelijke uithoeken van Moortsele en Landskouter – en later vanuit alle plaatsen in Oosterzele – naar naburige gemeenten en steden. Hopelijk wordt dit door het gemeentebestuur van Oosterzele positief onthaald en zet ze haar schouders eronder om dit in realiteit om te zetten zodat de Werkgroep Trage Wegen hieruit de energie kan putten om een dergelijk netwerk voor de rest van de gemeente Oosterzele uit te tekenen. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van onze kinderen, hun ouders en de groeiende groep ouderen maar ook voor de horeca in Oosterzele want een dergelijk rustig netwerk van trage wegen zal als een magneet werken op de potentiële toeristen uit andere regio’s. De GRLE (= Gemeentelijke Raad voor Locale Economie) zou hier dus best de nodige steun kunnen aan geven.
    In de toekomst zal er moeten worden samengewerkt met de naburige gemeenten zodat dit Oosterzeelse netwerk naadloos aansluit op de fietsostrades die deze buurgemeenten doorkruisen bv. de fietsostrades langsheen de Schelde van Gent naar Oudenaarde en van Gent naar Dendermonde.
    Via dit netwerk zouden openbare gebouwen (o.a. scholen, de bibliotheek, de jeugdbewegingsgebouwen en het gemeentehuis), alsook handelszaken op een veilige manier moeten kunnen bereikt worden. Daartoe zijn afgescheiden fietspaden in de dorpskernen noodzakelijk. Waar ruimtetekort is, kan dit best gebeuren via gemeenschappelijke fiets- en voetpaden, zoals dit in de Pastoor De Vosstraat het geval is. Indien dit huidige trottoir breed genoeg is, kan dit onderverdeeld worden via een scheidingslijn, zoals bv. in Nederland vaak voor komt.
    Straten in woonwijken zouden best omgevormd worden tot fietsstraten, waar auto’s wel geduld worden maar waar fietsers altijd voorrang hebben.
    Proficiat met dit prachtig werkstuk en laat ons hopen dat jullie de broodnodige steun krijgen van het gemeentebestuur zodat dit in de komende jaren werkelijkheid wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.