Bunkerroute – Moortsele

Locatie: OpenStreetMap GoogleMaps

Status maart 2023

Deze Trage Weg is ook de voorbije winter steeds toegankgelijk gebleven. Hij blijft echter duidelijk te classificeren als ‘avontuurlijke’ weg … goed schoeisel is een must in natte periodes.

We beschouwen dit dossier intussen echter afgesloten.

Status mei 2022

Ondertussen is een 2e draaimolentje geplaatst en is de trage weg, mede door het droge weer de voorbije maanden, goed toegangkelijk. Afwachten hoe deze ‘avontuurlijke’ weg de volgende herfst/winter toegankelijk zal blijven… goed schoeisel zal vermoedelijk altijd een must zijn.

Status januari 2022

Deze week kregen we volgende update vanuit de gemeente:

 • Er werd een gebruiksovereenkomst ondertekend zodat het gebruik van dit pad nu volledig geregulariseerd is
 • Het 1e draaimolentje werd geplaatst
 • Voor de positie van het 2e draaimolentje is er nog overleg bezig met de landbouwer om te komen tot een optimale positionering
 • Infobordjes zijn gepland: ze worden geplaatst zodra de 2 draaihekkens er staan
 • Er wordt met Pro-natura bekeken om herstellingen uit voeren aan de trage weg, maar momenteel is het te drassig om hieraan te kunnen werken

Status oktober 2021

Na verder aandringen, kregen we midden deze maand de volgende status:

We hebben een goed (constructief/positief) gesprek gehad en gaan nu enkele zaken aanpassen op het terrein om zo tot een overeenkomst te komen en vervolgens de voetweg weer open te stellen in onderling akkoord.

 • We gaan twee draaipoortjes voorzien want de klaphekjes waren verouderd en niet voldoende om de koeien op de weide te houden.
 • We gaan ook een infobordje voorzien aan de Watermolenstraat met afspraken bij het gebruik van deze voetweg (o.a. honden aan de leiband, geen fietsers…)
 • We stellen een overeenkomst op met de eigenaar voor het gebruik  van deze voetweg voor bepaalde duur…

Nog enkele weken geduld dus en we hopen dan samen met u dat we weer kunnen wandelen langs het mooie traject.

Status september 2021

Als antwoord op onze vragen hieromtrent, kregen we vanuit de dienst Infrastructuur een antwoord met volgende punten:

 • Dit stuk wandelpad is geen officiële voetweg en het passeren door dit mooie stukje natuur kan al 15 jaar door de goodwill van de landbouwer/eigenaar.
 • Het wandelpad werd recent afgesloten door de landbouwer omwille van de volgende redenen:
  • Eind augustus zijn enkele koeien uitgebroken via de aanwezig klaphekjes (vermoedelijk laten openstaan door een passerende wandelaar)
  • Heel wat zwervuil de laatste maanden, vooral in en rond de bunker bovenaan het terrein
 • Door het uitbreken van de koeien en de natte zomer zijn de paden herschapen tot een modderpoel

De ambtenaar van Infrastructuur gaf hierbij aan dat ze in overleg gingen met de eigenaar om te komen tot een overeenkomst voor het opnieuw openstellen, bvb. door het plaatsen van draaimolens (effectiever om koeien tegen te houden).

Status augustus 2021

In augustus 2021 kreeg onze Werkgroep via verschillende kanalen (mail, Facebook, Hoplr-bericht) te horen dat het mooie deel van de Bunkerroute tussen de Watermolenstraat en het Erfgoedhuis in Moortsele afgesloten is. Enkele hekkens met sloten vergrendelen de toegang. Bij het het ter plaatse gaan kijken, stelden we dit zelf ook vast en daarenboven blijkt het deel dat wél nog toegankelijk is, ook zwaar beschadigd, vermoedelijk door loslopende koeien.

Met deze info en foto’s in de hand contacteerden we gemeente via verschillende kanalen:

 • Rechtstreeks contact met de dienst Infrastructuur van Oosterzele
 • Enkele van ons zijn ook actief als Wegspotter en hebben dit via dit platform ook gemeld