Deelgebied 1 (Moortsele/Landskouter/Gijzenzele)

Timing:
Inventarisatie: najaar 2013
Wenselijkheidskaart & adviesnota: januari 2014


Resultaat van inventarisatie & raadpleging bevolking

Wenselijkheidskaart gebied 1

Adviesnota gebied 1


Visie Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Naast het officiële inventarisatie-traject hebben wij als Trage Wegen Werkgroep Oosterzele ook een eigen gefundeerd voorstel uitgewerkt. Dit in de vorm van een eigen visie-kaart, waarbij we de term ‘Looplijnen’ geïntroduceerd hebben.

Onze visiekaart met het voorgestelde looplijnennetwerk (om op te slaan: rechtsklikken en 'doel opslaan als...'!)

Alle informatie rond onze visie op de trage wegen in Gebied 1 en Gebied 2 is opgenomen op deze pagina:

Visieteksten & kaarten


HISTORIEK