Vroege Lentewandeling op zo. 22/2 in projectgebied 2 (= ten Oosten van de N42)

 

affiche_crop

De procedure rond ‘fase 2’ is ondertussen in volle gang en begon vorige zomer met de inventarisatie, ‘te velde’, van alle trage wegen. Een uitgebreid werk, waarvan wij het leeuwendeel voor onze rekening namen. Zoals u weet doen wij dit vanuit een diepe bekommernis rond het vrijwaren en herstellen van dit waardevolle erfgoed. Maar ook uit de overtuiging dat burgerinitiatief en betrokkenheid belangrijke sleutels zijn tot correcte informatie, inspraak, en een transparante, zinvolle besluitvorming.

Vandaar dat wij iedereen graag uitnodigen om op een aangename manier het terrein te verkennen tijdens een zondagse wandeling met onze werkgroep. Dit in de aanloop naar de gemeentelijke informatievergadering op 2 maart in de Oosterhoeve, waar uw aanwezigheid van groot belang zal zijn.

Heel graag tot dan!

zo ligt buurtweg s87 aan Berg te Balegem er ondertussen bij…

toestand februari 2015_klein

 

Na onze actie op de Dag van de Trage Weg in oktober 2014 en de herhaaldelijk afgeketste vraag aan de gemeente om deze waardevolle buurtweg in zijn oorspronkelijke (verharde!) staat te herstellen kregen wij uiteindelijk het volgende laconieke antwoord:

“Zoals reeds vermeld is dit een terugkerend probleem bij voetwegen die in het midden van een perceel lopen. Indien wij het wensen te bestendigen met een duurzame niet vergunningsplichtige verharding (voor fietsers) moeten wij inderdaad in gesprek gaan met Bogaert.”

Wij begrijpen dit echter niet als een ondubbelzinnige intentie van de gemeente om deze flagrante overtreding ook effectief aan te pakken: Bijzonder jammer en een gemiste kans van de gemeente Oosterzele om zich, na alle lippendienst, ook krachtdadig te profileren in dossiers die wel degelijk “aan de orde” zijn.

Laat de gemeente zich eens temeer de les spellen door onwillige enkelingen of kiest ze voor het algemeen belang en een groeiend normbesef hieromtrent?

Wij, de omwonenden en de talloze gebruikers en sympathisanten van deze historische en ooit veelgebruikte buurtweg zouden het alvast graag anders zien!

zie ook onze actie ‘Doorgang voor Iedereen’ op de Dag van de Trage Weg op 19 oktober 2014