Deelgebied 2 (Oosten N42)

Timing:
Inventarisatie: voorjaar 2015
Wenselijkheidskaart & adviesnota: oktober 2015


Resultaat van inventarisatie & raadpleging bevolking

Wenselijkheidskaart gebied 2

Adviesnota gebied 2


Visie Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Naast het officiële inventarisatie-traject hebben wij als Trage Wegen Werkgroep Oosterzele ook een eigen gefundeerd voorstel uitgewerkt. Dit in de vorm van een eigen visie-kaart, waarbij we de term ‘Looplijnen’ geïntroduceerd hebben.

Looplijnen gebied 2
visiekaart TWW fase 2

Alle informatie rond onze visie op de trage wegen in Gebied 1 en Gebied 2 is opgenomen op deze pagina:

Visieteksten en kaarten


HISTORIEK