St-Agathawegel

Locatie: OpenStreetMap GoogleMaps

Status voorjaar 2022:

De wegel is en blijft goed toegankelijk. We sluiten dit dossier dan ook af met een positief gevoel… verdere opvolging zal gebeuren door de Wegspotters.

Status voorjaar 2021:

Uiteindelijk is de wegel gedurende gans 2020 heel goed gebruikt kunnen worden. Enkel gedurende de wintermaanden werd hij heel drassig aan de kant van Gravelos, ook al omdat er een nieuwe stal gebouwd werd en de werkzaamheden vanop de trage weg uitgevoerd werden. Ook kwam er een Fluvius-cabine aan het einde, waardoor de wegel enkele meters verlegd werd.

Status maart 2020:

Sinds september 2019 was de wegel redelijk goed begaanbaar, en rond de jaarwisseling verscheen er zelfs een extra naambordje aan de kant van de Gravelos.
Maar: in januari werd hij echter tussen de Lusbekestraat en de Gentweg (halverwege) volledig kapotgereden door zware machines bij het rooien van de bieten op een aangrenzend perceel.  We hebben hiervoor contact opgenomen met de bevoegde ambtenaar bij de gemeente, en daar was intussen al een contact tussen de landbouwer en de gemeente: de landbouwer in kwestie zou de nodige beloftes gedaan hebben om de herstelling uit te voeren.  

We houden dit de volgende maanden in de gaten.

Dringend nood aan herstelling…
Een nieuw bordje aan de kant van Gravelos

Status september 2019:

In de loop van september had onze werkgroep een overleg met de Schepen en enkele ambtenaren rond de Trage Wegen in Oosterzele. Hierbij werd door de Schepen aangegeven dat de St-Agathawegel zou opgenomen worden in het Onderhoudsplan van de Trage Wegen van onze gemeente.

Als gevolg hiervan werd hij in de loop van september gemaaid en is hij momenteel (eind september) over de hele lengte redelijk goed begaanbaar.

Status zomer 2019:

  • Er is een naamboordje aanwezig aan 1 kant van de weg, spijtig genoeg nog niet aan beide kanten. Een extra bordje aan de kant van Gravelos zou de duidelijkheid en het gebruik van de wegel ten goede komen.
  • Tussen de kant van de Lusbekestraat en de Gentweg halverwege zijn er een aantal palen geplaatst om de weg af te boorden, maar spijtig genoeg zijn er een aantal ondertussen losgekomen
  • De volledige wegel is momenteel moeilijk begaanbaar door het hoge zomergras, maar na afstemming met de gemeente blijkt dat dit ligt aan een achterstand in de uitvoering van het onderhoudsplan van de gemeentelijke trage wegen. Wordt dus verder opgevolgd
Gedeeltelijke afboording met palen
Hoogstaand gras eind augustus 2019
St-Agathawegel = 170 + 133 op bovenstaand kaartje