Verslag van de ‘Dag van de Trage Weg’ (zondag 19 okt 2014)

Dag vd TW 2014_klein_02

Tijdens het weekend van 18 & 19 oktober vond in gans Vlaanderen de ‘Dag van de Trage Weg’ plaats. Onder het overkoepelende motto ‘Doorgang Voor Iedereen’ schaarden ook wij ons achter dit initiatief. We organiseerden hiervoor een avontuurlijke verkenningstocht langs de nog bestaande landwegen in het oostelijke gedeelte van onze gemeente. Onze oproep resulteerde in een bonte karavaan van ruim 120 enthousiaste fietsers en wandelaars. Samen trotseerden ze de modder in een hartverwarmend signaal tot behoud en herstel van ons bedreigde buurtwegen-erfgoed. De werkgroep wil dan ook alle aanwezigen uitdrukkelijk bedanken voor hun opkomst en engagement!

“Doorgang voor iedereen”: ook aan buurtweg 87 te Balegem

Ondertussen willen wij ook de gemeente op haar verantwoordelijkheden blijven wijzen. Het aankaarten van knelpunten hoort daar zeker bij. Zo werd er zondag kort maar ondubbelzinnig actie gevoerd voor het herstel van buurtweg 87, tussen Berg en Diepestraat te Balegem. De oorspronkelijke betegeling en een heel stuk van het traject werden immers door een aanpalende eigenaar telkens weer omgeploegd. De gemeente werd hiervan verscheidene keren op de hoogte gesteld maar legde de klachten zonder meer naast zich neer. Niettemin gaat het om een officiële openbare weg waar zij de volledige bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor draagt.

Vanuit het middenveld klinkt dan ook de roep om dergelijke willekeur in de toekomst tegen te gaan en – in casu – de genoemde buurtweg in zijn oorspronkelijke (en veelgebruikte!) staat te herstellen. De werkgroep hoopt dan ook dat de gemeente zich constructief opstelt.

Gezellige afsluiter in een verrassende locatie 

Na afloop van de tocht door een voor veel Oosterzelenaars minder gekend gebied kwamen wandelaars en fietsers bijeen in ‘Serre 21’. In deze schitterende locatie aan het voormalig tuincenter in de Boekhoutstraat kon iedereen nog genieten van een welverdiend drankje of hapje.