Aanpak

In 2013 is Oosterzele – samen met de overkoepelende VZW Trage Wegen – gestart aan een inventaris van haar tragewegen-netwerk. Daarbij werden de volgende vragen gesteld:
– Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen?
– Welke zijn nog toegankelijk?
– Waar zijn de knelpunten ?
– Welke functionele of recreatieve verbindingen zijn er mogelijk ?

De inventarisatie werd uitgevoerd door een aantal vrijwilligers, waarbij het vooral onze leden van de lokale Werkgroep Trage Wegen die het merendeel van het werk op zich genomen hebben, en op die manier heel wat terreinkennis opgebouwd hebben.

Deze inventarisatie werd aangepakt in 3 fasen:
– ’13 – ’14: Projectgebied 1: Moortsele, Landskouter & Gijzenzele
– ’15 – ’16: Projectgebied 2: Oosterzele ten oosten van de N42
– ’17: Projectgebied 3: Rest Oosterzele ten westen van de N42

Deze inventarisatie resulteerde uiteindelijk, na ook nog telkens een bevraging van de lokale bevolking, tot een Wenselijkheidskaart & Adviesnota voor elk deelgebied.

Het is vervolgens met deze informatie dat het gemeentebestuur aan de slag kan voor het opvolgen van de adviezen en het uittekenen van beleid rond de gemeentelijke Trage Wegen.