Visie partijen en kandidaten 14 oktober 2018 – CD&V/NVA

Aan werkgroep Trage wegen,

 

Zie hieronder de antwoorden op uw vragen namens CD&V/N-VA:

  1. De inventarisatie van de Trage Wegen in Oosterzele is quasi afgewerkt (we ontbreken nog de laatste Wenselijkheidskaart van fase 3).  Wat volgt nu ?  Wat gaat er gebeuren met de opgestelde ‘Wenselijkheidskaarten”?

Gebruiksklaar maken, facilitair bruikbaar maken, betekent ook openstellen waar nodig.  Ook de wenselijkheidskaart van fase 3 is ter beschikking.

Vanuit de 3 wenselijkheidskaarten werden een 8-tal wandelroutes uitgetekend. 

 

  1. Wanneer komt er uitbreiding van de naambordjes?

Momenteel worden nog een 60 naambordjes bijgeplaatst. Er wordt tevens nagezien om waar mogelijk de route-aanduidingen (Bunkerroute, Halvemaan-route) over te brengen op de palen van de naambordjes. 

 

  1. Wordt het TW knooppunten-netwerk ook uitgerold  onze gemeente?

Tussen de uitgetekende wandelroutes werden verbindingen gemaakt zodat een knooppuntennetwerk gerealiseerd wordt, wat nog verder dient geoptimaliseerd te worden. De wandelroutes moeten afhankelijk van de opportuniteiten veranderd, verfijnd, … te worden naar betere verbindingen.

 

  1. Wat met Peterschap, Wegspotters, Buurtbewoners-samenwerking?

Dit past in reeds bestaand inwoners-engagement die reeds actief zijn op onze gemeente. We willen  oproep doen en inzetten op deze medewerking naar analogie met mountainbike route en meter- en peterschap voor de wegbermen.

 

  1. Hoe ziet u de toekomst van gemeentelijke TW-werkgroep: ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg’

Initiatiefnemer, uitvoeren beslissingen gemeentebestuur

 

  1. Hoe ziet u de samenwerking van het bestuur met onze lokale Werkgroep Trage Wegen Oosterzele?

Klankbord, samenwerking, meterschap/peterschap, adviserend, respectvol, oplossingsgericht.

 

  1. Wat met het onderhoud en uitbreiding van de toegankelijkheid van het Trage-Wegen netwerk ?

Gebruik moet gestimuleerd worden. Onderhoud volgens mogelijkheden gemeente, eventueel inzetten inwoners-engagement “eigenaarschap delen met inwoners” Voor het trage wegen netwerk bestaat een onderhoudsprogramma dat uitgevoerd wordt door Pro Natura. Zij zorgen ook voor verbeteringen aan wegen die in slechte staat zijn. Bij de ‘openstelling en ingebruikname’ dient er voldoende aandacht besteed te worden aan het grote probleem dat ontstaat door het vuil dat gebruikers achterlaten, ondermeer dierenleed en economische schade bij boeren (blik in de koeienmagen).

  

  1. In de veronderstelling dat het bestuur een lijst bijhoudt van ‘in onderhoud genomen wegels’, hoe kunnen extra wegels op deze lijst komen?

Er bestaat inderdaad een lijst van te onderhouden voetwegen. Uitbreiding van deze lijst is steeds mogelijk op vraag en na onderzoek. 

 

Namens CD&V/N-VA; Johan Van Durme, Christ Meuleman, Peter Willems, Jan Martens en Jo De Munter.