Visie partijen en kandidaten 14 oktober 2018 – Groen

Beste,

 

Kort samengevat willen wij de expertise en kennis van de Trage Wegen werkgroep inzetten om onze dorpskernen met elkaar te vebinden via een veilig en attractief netwerk van trage wegen

 

  1. De inventarisatie van de Trage Wegen in Oosterzele is quasi afgewerkt (we ontbreken nog de laatste Wenselijkheidskaart van fase 3).  Wat volgt nu ?  Wat gaat er gebeuren met de opgestelde ‘Wenselijkheidskaarten”?

Als wij besturen willen we die wenskaart samen met jullie en andere verenigingen en organisaties, buurtbewoners … mee implementeren. Wij willen onze dorpskernen met elkaar verbinden via een trage wegen netwerk en willen jullie expertise hiervoor inzetten. zie ook www.groenoosterzele.be thema’s

 

  1. Wanneer komt er uitbreiding van de naambordjes?

Als wij besturen ASAP, gezien dat een goede manier is om trage wegen zichtbaarheid te geven

 

  1. Wordt het TW knooppunten-netwerk ook uitgerold  onze gemeente?

Als wij besturen zeker en vast

 

  1. Wat met Peterschap, Wegspotters, Buurtbewoners-samenwerking?

Wij willen werken vanuit participatie: burgers informeren en betrekken bij het beleid. In dergelijke initiatieven willen wij als gemeentebestuur vooral faciliteren en (logistieke) ondersteuning bieden.

 

  1. Hoe ziet u de toekomst van gemeentelijke TW-werkgroep: ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg’

Wij willen participatief werken, zoveel mogelijk gebruik maken van de expertise uit de bevolking en verenigingen. We zien TW als een belangrijke partner om projecten mee uit te voeren. Idealiter gaan TW, landbouwers, natuurpunt, burgers, horeca, jeugdverenigingen samen aan de slag om projecten uit te werken.

 

  1. Hoe ziet u de samenwerking van het bestuur met onze lokale Werkgroep Trage Wegen Oosterzele ?

zie vorig punt

 

  1. Wat met het onderhoud en uitbreiding van de toegankelijkheid van het Trage-Wegen netwerk ?

Wij willen investeren in trage wegen (verbinden dorpskernen) en willen hiervoor middelen (machines en personeel) van de gemeente inzetten zodat deze aantrekkelijk worden en blijven voor gebruik

 

  1. In de veronderstelling dat het bestuur een lijst bijhoudt van ‘in onderhoud genomen wegels’, hoe kunnen extra wegels op deze lijst komen ?

Volgens participatieprincipe: als een buurt met alle betrokkenen een voorstel kan voorleggen dat gedragen wordt door langbouwers, natuurverenigingen, buurtbewoners, recreanten … dan willen wij dit als bestuur ook realiseren

 

Voor bijkomende info aarzel niet mij te contacteren

 

MVg

 

Jeroen Logghe

Voorzitter Groen Oosterzele